Tích hợp Faceswap vào Stable Diffusion

Vừa mới đây trên github đã chia sẻ 1 extension cho phép ghép bất kỳ khuôn mặt nào bạn muốn vào trong hình ảnh được tạo ra trên Stable Diffusion.

Faceswap Extension – Stable Diffusion

500 anh em chạy link colab bên dưới, mình đã cài sẵn extension vào rồi. Với ae nào có nhu cầu tự cài thì mình sẽ có bài hướng dẫn sau.
https://colab.research.google.com/drive/1yO2XcKyFItUiY-SKWzfVgnb2-ANjdbsl?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng

Ae vào txt2img tạo ảnh như bình thường, ae nào thích xài img2img thì cũng làm bình thường như bình thường luôn, ko cần làm gì ko bình thường hết.
Nhưng trước khi nhấn Generate tạo ảnh, ae kéo xuống dưới sẽ thấy chức năng “Face Swap v0.0.7

Ae sổ cái chức năng faceswap ra, up hình vào và chỉnh các thông số như trên hình:

Enable: tích vào
Restore visibility: 0.5 (cái này là tăng giảm mức độ chuyển đổi gương mặt vào hình, ban đầu ae để 0.5 rồi đều chỉnh lên hoặc xuống để có tấm hình ưng ý nhất)
Comma separated face number(s): 0 (lưu ý cái này, nếu trong hình ae up lên có nhiều hơn 1 gương mặt, thì ae nhập số thứ tự của gương mặt mình chọn vào, thứ tự được tính từ phải sang trái)

Sau đó nhấn Generate và đợi kết quả thôi.

Prompt mẫu cho ae test nhanh

Prompt:
best quality, masterpiece, (photorealistic:1.4), 1boy, silver hair, beard, big muscle, waist up, dramatic lighting, Shirtless
Negative prompt:
nsfw, ng_deepnegative_v1_75t,badhandv4, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres,watermark, monochrome
Width: 450
Height: 720
Scale: 7
Step: 30
SamplingEuler
Seed: 2448422190
Model: MajicmixRealistic_v6

Prompt:
best quality, masterpiece, (photorealistic:1.4), 1girl, light smile, shirt with collars, waist up, dramatic lighting, from below
Negative prompt:
nsfw, ng_deepnegative_v1_75t,badhandv4, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres,watermark, monochrome
Width: 450
Height: 720
Scale: 7
Step: 30
SamplingEuler
Seed: 3698311310
Model: MajicmixRealistic_v6

Prompt:
blouse, light and shadow, smile,blonde hair, big breasts
Negative prompt:
nsfw, ng_deepnegative_v1_75t,badhandv4, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres,watermark, monochrome
Width: 450
Height: 720
Scale: 7
Step: 30
SamplingEuler
Seed: 321001525
Model: MajicmixRealistic_v6

Như thường lệ, ae đừng quên post hình đẹp vào group nha: https://www.facebook.com/groups/khamphavutruai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *