Lora: GirlfriendMix_v1

1 chiếc lora về người cực kỳ đẹp cho anh em, tải và thử ngay nào:

Link download: https://civitai.com/api/download/models/52340

Sử dụng tốt với Model và thông số:

Model: XXMix_9, majicMIX realistic
Sampler: DPM++ 2M, Karras DPM++ SDE Karras
Steps: 20 đến 35
CFG Scale : 6 đến 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *