Lora là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hí ae, chắc nhiều ae mới nhập môn sẽ bị lú giữa 1 rừng thuật ngữ bên Ai, và thứ ae hay nghe người ta nói nhiều nhất chính là Model, Checkpoint và Lora.

Model/Checkpoint

Model, Checkpoint thật ra là 1 nha ae, nôm na nó là các mô hình Ai được huấn luyện và học tập bằng các thuật toán. Tụi này có kích thước file rất lớn từ vài Gb cho đến vài chục Gb.

Lora là gì?

Vì tụi Model quá nặng và cồng kềnh nên lòi ra thằng Lora này.

Lora nó thực ra là 1 Model nhỏ, đảm nhận nhiệm vụ thêm, điều chỉnh lại hình ảnh tạo ra nhưng vẫn đảm bảo được “vị nguyên bản” của Model gốc.

Khi tạo ảnh, chúng ta chỉ được chọn 1 Model nhưng có thể kết hợp nhiều Lora với nhau, điều này giúp bức ảnh thêm phong phú và sáng tạo.

Tải và cài đặt Lora vào Stable Diffusion

Bước 1:

Trước hết ae cần tải Lora về máy của mình, trên VuTruAi có sưu tập và update liên tục các Lora + prompt tại đây: https://vutruai.com/category/stable-diffusion/lora

Hoặc ae có thể tự tìm kiếm và download trên các thư viện lớn như:
https://civitai.com
https://huggingface.co

Bước 2:

Chép Lora vừa tải về lên Drive của account ae dùng để chạy Stable Diffusion trên Colab.
Ae tìm và chép vào thư mục Lora:

../stable-diffusion-webui/Lora

huong dan lora stable diffusion

Sử dụng Lora

Sau khi chép Lora vào google drive, ae mở SD lên sẽ thấy bên dưới nút Generate có cái biểu tượng hình ảnh màu đỏ, ae nhấn vào, sau đó chọn Lora nó sẽ hiển thị ra danh sách các Lora hiện có, nhấn Refresh để load lại nếu ae vừa chép Lora lên drive mà vẫn chưa thấy.

huong dan lora stable diffusion

Muốn thêm Lora vào, ae chỉ cần nhấn vào tên Lora ở danh sách bên dưới, nó sẽ tự động thêm vào prompt theo định dạng <tên lora:1>

<lora:Futuristicbot4:1>

huong dan lora stable diffusion

Số 1 phía sau dấu : là mức độ điều chỉnh, ảnh hưởng của Lora đến hình ảnh. Ae tự do tăng hoặc giảm từ 0.1 đến 1.2 để có được bức ảnh ưng ý nhất.

Lora và prompt cho ae test nhanh

Lora:
– add_detail (download)
– Futuristicbot4 (download)

Prompt:
upper body, portrait, robot,white orange armor, white shimmering hair, neon light, 8K, RAW, best quality, masterpiece, ultra high res, colorful, (medium wide shot), (dynamic perspective), sharp focus ,depth of field, extremely detailed eyes and face, beautiful detailed eyes,large breasts,(black gold, trimmed gear:1.2),(In a futuristic weapons factory:1.2), <lora:Futuristicbot4:0.6> ,<lora:add_detail:0.3>
Negative prompt:
paintings, sketches, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, glans, nsfw, nipples, (((necklace))), (worst quality, low quality:1.2), watermark, username, signature, text, multiple breasts, lowres, bad anatomy, bad hands, text, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, bad feet, single color, ((((ugly)))), (((duplicate))), ((morbid)), ((mutilated)), (((tranny))), (((trans))), (((trannsexual))), (hermaphrodite), extra fingers, mutated hands, ((poorly drawn hands)), ((poorly drawn face)), (((mutation))), (((deformed))), ((ugly)), blurry, ((bad anatomy)), (((bad proportions))), ((extra limbs)), (((disfigured))), (bad anatomy), gross proportions, (malformed limbs), ((missing arms)), (missing legs), (((extra arms))), (((extra legs))), mutated hands,(fused fingers), (too many fingers), (((long neck))), (bad body perspect:1.1)
Width: 512
Height: 768
Scale: 7
Step: 30
SamplingDPM++ SDE Karras
Seed: 1092258225

Như mọi khi, ae đừng quên post hình đẹp vào group nhé, group vẫn đang chiêu mộ admin có tâm https://www.facebook.com/groups/khamphavutruai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *